czlowiek copy3

Fundacja Ludzie-Innowacje-Design jest inicjatywą mającą na celu sensowne wykorzystanie potencjału ludzi innowacyjnych a w szczególności projektantów wzornictwa przemysłowego dla rozwoju gospodarczego i kulturalnego.

 

Ze Statutu:

Celami Fundacji są:

1. Promocja wzornictwa przemysłowego wśród przedsiębiorców jako źródła innowacyjnej gospodarki.

2. Wspieranie projektów naukowo – badawczych.

3. Popularyzowanie działań innowacyjnych i nowych technologii.

4. Prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów, kulturalnej oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu.

5. Świadczenie specjalistycznych usług w zakresie wzornictwa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

6. Stworzenie silnego i konkurencyjnego sektora MŚP, poprzez bezpośrednią pomoc finansową oraz wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu, w szczególności świadczących specjalistyczne usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Szeroko rozumianą działalność promocyjną i edukacyjną prowadzoną również we
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi i regionalnymi
innych państw, w szczególności:

a) Organizowanie zintegrowanych działań promocyjnych,

b) Działalność wystawiennicza.

c) Organizowanie konferencji naukowych, seminariów, warsztatów.

d) Prowadzenie projektów wzorniczych.

e) Działalność informacyjna w Internecie.

f) Działalność wydawnicza.

g) Usługi informacyjno – doradcze dla przedsiębiorców w zakresie wzornictwa
przemysłowego.

h) Realizacja kampanii public-relation.

i) Wspomaganie wdrażania innowacji lub działalność związana z rozwojem systemu
innowacji.

 

Działania:

2015

Konkurs wzornictwa przemysłowego „Miejsce w którym żyjemy” Projekt Arting 2015.

2014

Polsko-słowacka i polsko-czeska akcja edukacyjna „Energia Jutra” w formie mobilnych warsztatów dla dzieci.

AudiofilDesign – audiowizualna wystawa sprzętu hi end  towarzysząca Lotos Jazz Festival 16 Bielska Zadymka Jazzowa.

2013

Konkurs wzornictwa przemysłowego „Energia Jutro” Projekt Arting 2013 – organizacja i wystawy pokonkursowe.

AudiofilDesign – audiowizualna wystawa sprzętu hi end, towarzysząca Lotos Jazz Festival 15 Bielska Zadymka Jazzowa.

2012

D-spotkania i D-warsztaty LED Design.

D-spotkania i D-warsztaty pod tytułem Car Design.

Projektowanie społecznościowe w formie konkursów wzorniczych na portalu D-spot.

2011

D-potkania i D-warsztaty pod tytułem Audiofil Design.

Projekt działań informacyjnych na temat wzornictwa w Design Bank.

2010

Rozpoczęcie działalności portalu społecznościowego finansowania projektów Goobez.

Akcja Projektanci Miśiom – projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw.

2009

Rozpoczęcie działalności portalu o wzornictwie po nazwą D-spot.

Organizacja konferencji na temat miejsca wzornictwa w gospodarce.

2008

Powołanie Fundacji Ludzie-Innowacje-Design

Organizacja projektów badawczych mających sformułować sposoby wykorzystania
wzornictwa dla rozwoju gospodarczego.

Organizacja ekspozycji i biura informacyjnego w Krakowie.